ملكه هاي زيبايي 84 كشور در مسابقه ملكه زيبايي سال 2009 جهان - بخش 5
ملكه زيبايي ونزوئلا برنده نهايي ملكه زيبايي جهان در سال 2009
Stefania Fernandez ملكه زيبايي ونزوئلا
با برنده شدن Stefania Fernandez به عنوان ملكه زيبايي سال 2009 , ونزوئلا تا به حال 6 بار برنده نهايي ملكه زيبايي جهان بوده است.
Stefania Fernandez ملكه زيبايي ونزوئلا 18 سال سن دارد
فيناليست هاي نهايي مسابقه
از چپ به راست : ملكه هاي زيبايي استراليا , ونزوئلا , آفريقاي جنوبي , جمهوري دومينيكن   , كوزوو
سه فيناليست نهايي : ملكه هاي زيبايي كوزوو , ونزوئلا و جمهوري دومينيكن
از چپ به راست- آدا آيمي ده‌لا كروز، از جمهوري دومنيك، استفانيا فرنداندز، از ونزوئلا، گونا دراگوشا، از كوسوو؛ منتظرند تا ببينند كدام يك پيروز ميدان است
دايانا مندوزا، ملكه زيبايي سال ۲۰۰۸ از ونزوئلا، تاج پيروزي را تقديم مي‌كند به.... استفانيا فرناندز، او هم از ونزوئلا